CLT Module 4: Luweero, Uganda

Module 4: Biblical Counseling: How Do You Share It? (Developing a Local Church Biblical Counseling and Training Center)