CLT Module 2: Entebbe, Uganda

Module 2 Biblical Counseling: How Do You Do It? (Teaching the Process and Procedures of Biblical Counseling)